Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại các tàu, hải đội, lữ đoàn của Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.