Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM 19/7/2017: Cựu chiến binh phường Kim Dinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Thứ Năm, 20/07/2017, 15:33 [GMT+7]