Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 20/12/2017 Học tập và làm theo Bác, bà con giáo dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền sống tốt đời đẹp đạo

Thứ Năm, 21/12/2017, 08:53 [GMT+7]
.

    Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã nêu cao trách nhiệm của người công dân, “sống tốt đời đẹp đạo”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào bác ái, xây dựng quê hương giàu đẹp để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định về chính trị, nâng cao đời sống kinh tế – xã hội ở các địa phương. Điển hình cho phong trào này là bà con giáo dân ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

     Bằng các nguồn vận động, bà con Công giáo trong xã đã tự nguyện đóng góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động ý nghĩa như: chăm lo đời sống người nghèo, người khuyết tật, xây dựng nhà tình thương, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng trường lớp cho học sinh, hỗ trợ sản xuất và các chương trình xã hội hóa giao thông nông thôn..., các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư tiên tiến và xây dựng nông thôn mới ở các xứ, họ đạo đã và đang thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng, giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

      Điểm sáng của phong trào bác ái ở xã Phước Hưng là giáo xứ Phước Lâm. Hơn 02 năm qua, giáo xứ Phước Lâm đã vận động các hộ dân đóng góp hơn 200 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 7 căn nhà tình thương và giúp đỡ các gia đình nghèo, bệnh tật số tiền gần 190 triệu đồng; quyên góp 80 triệu đồng giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, giáo xứ Phước Lâm còn phối hợp với công an xã thực hiện hiệu quả phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, liên kết chặt chẽ với các tổ an ninh vận động bà con giáo dân không chơi cờ bạc, số đề, lạm dụng rượu - bia, nhất là trong các dịp lễ tết và hiếu hỷ.