Quốc phòng toàn dân 29/8/2017: Tổng công ty DVKT PTSC gắn hoạt động SXKD với nhiệm vụ an ninh quốc phòng

Thứ Ba, 29/08/2017, 11:25 [GMT+7]