Quốc phòng toàn dân 9/1/2018: Đào tạo cao đẳng quân sự góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

Thứ Ba, 09/01/2018, 11:30 [GMT+7]
.