Báo động ô nhiễm từ trang trại chăn nuôi heo

Thứ Tư, 06/12/2017, 19:18 [GMT+7]
.

 

Những năm gần đây, hoạt động chăn nuôi heo tại BRVT phát triển theo hướng chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ sang chăn nuôi quy mô hơn, hay nói cách khác là thành những trang trại chăn nuôi tập trung. Việc phát triển thành trang trại chăn nuôi, theo lý thuyết là để nâng tính cạnh tranh và giảm
thiểu ô nhiễm môi trường, thế nhưng, thực tế, thì ngược lại: vấn nạn ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi tỷ lệ thuận với xu thế phát triển trang trại.